Radiatortermostater

Termomotor TWATermomotor TWA används tillsammans med elektriska on/off regulatorer som ställdon för olika ventiltyper och golvvärmefördelare.Motorn är försedd med en visuell lägesindikator för att visa ventilens öppnings- eller stängningsläge.Termomotor TWA kan anslutas till golvvärmefördelare FHD, ventiltyperna RA, RAVL och RAV samt ventiler med anslutning M30x1,5.Motorerna finns för 24 V eller 230 V i utförande normalt stängd (NC) eller normalt öppen (NO) i strömlöst läge. För RA-ventilen finns även en motor i utförande NC/S (med ändlägeskontakt)

Termomotor TWA

Teknisk dataBest nrRSKBeskrivningMatnings-
spänning
(V.a.c.)
Ventil-
funktion

TWA-A

088H3110 538 63 71För Danfoss RA,FHD 24NC
088H3111 538 63 72För Danfoss RA,FHD24NO
088H3112 538 63 73För Danfoss RA 230NC
088H3113 538 63 74För Danfoss RA 230NO
088H3114 538 63 75För Danfoss RA 24NC/S,signalkontakt

TWA-K

088H3140 538 63 84För Heimeier, MNG och Oventrop ventiler med anslutning M30×1.5 24NC
088H3141 538 63 85För Heimeier, MNG och Oventrop ventiler med anslutning M30×1.5 24NO
088H3142 538 63 86För Heimeier, MNG och Oventrop ventiler med anslutning M30×1.5 230NC
088H3143 538 63 87För Heimeier, MNG och Oventrop ventiler med anslutning M30×1.5 230NO

TWA-L

088H3130 538 63 80För Danfoss RAVL 24NC
088H3131 538 63 81För Danfoss RAVL 24NO
088H3132 538 63 82För Danfoss RAVL 230NC
088H3133 538 63 83För Danfoss RAVL 230NO

TWA-V

088H3120 538 63 76För Danfoss RAV och VMT 24NC
088H3121 538 63 77För Danfoss RAV och VMT 24NO
088H3122 538 63 78För Danfoss RAV och VMT 230NC
088H3123 538 63 79För Danfoss RAV och VMT 230NO


Dokumentation

AMA-Texter
 
TWA-A
TWA-A.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERSBT107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/05 2006
 
TWA-L
TWA-L.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERSBU107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/05 2006
 
TWA-V
TWA-V.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERSBV107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/05 2006
 


CE-dokument
 
EU-Declaration of conformity - TWA.pdf
EU-Declaration of conformity - TWA.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 21/08 2007
 


Datablad
 
Termomotor TWA Datablad
TWA_VDSAP907_sv-000901.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VDSAP907, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/04 2019
 


Miljövarudeklarationer
 
TWA
TWA (sv).rtf (0,5 Mb), Litteraturnummer: EJSBS107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/04 2006