Termix Kompaktstation typ 1Termix Kompaktstation typ 1 är en komplett lösning för varmvatten och värme med optimal säkerhet, effektiv värmeöverföring, servicevänlig
konstruktion och kompakt uppbyggnad. Fjärrvärmecentralen används vid konvertering eller nyanslutning till fjärrvärme.

Fjärrvärmecentralen används vid konvertering eller nyanslutning till fjärrvärme ock för flerfamiljshus upp till ca 20 lägenheter i fjärrvärmesystem.


Termix Kompaktstation typ 1

Teknisk data

Dokumentation1 Funna Dokument: 1 produktblad


Produktblad
 
Termix Kompaktstation typ 1
VCLCM407_Termix-Kompaktstation-1_160520_lores.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VCLCM407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/05 2016