ECL PortalDanfoss ECL Portal är ett effektivt verktyg för servicepersonal inom fjärrvärme och underlättar service, igångkörning, underhåll och övervakning.
Den webbaserade SCADA-lösningen kräver ingen lokal server och konfigurerar automatiskt användargränssnittet och funktioner för att stödja applikationen i regulatorn.
Med hjälp av ECL portalen kan du på distans övervaka coh styra en eller flera ECL 310 från en pc eller en smartphone app.
ECL portalen finns tillgänglig i Danmark samt för pilotprojekt i Sverigem Tyskland, Österrike, Polen, Litauen, Slovenien, Ukraina, Italien, Rumänien, Finland och Serbien.


ECL Portal

Teknisk dataBest nrDesignationCode number for licensesData communication interface(s)Supported controllers

ECL Portal

187B0001 ECL Portal för ECL Comfort 310187B0001 (Användarkonto)
187B0002 (ECL regulator licens)
EthernetECL Comfort 310


Dokumentation

Applikationsblad
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB107_Application_guide_A230.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VALVB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/12 2018
 


Broschyr
 
Fjärrmanövrera din ECL Comfort och dra nytta av en sparprognos
VBBKB307_ECL_Portal_Leaflet_Okt2016_CS6.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VBBKB307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/10 2016
 


Datablad
 
ECL Portal
VDHXC507_ECL_Portal_DS.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDHXC507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 02/05 2018
 


Instruktion
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Litteraturnummer: VIKTZ600, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX507_A266.pdf (2,2 Mb), Litteraturnummer: VIKTX507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/06 2018
 
ECL Portal - 5-step instructions
VIHXG207_ECL Portal 5-step instruction_new_revision.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VIHXG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 21/08 2018
 
Registering user account and ECL 310 to ECL Portal
VIHXE307_ECL_Portal_OG_new_revision.pdf (1,9 Mb), Litteraturnummer: VIHXE307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 21/08 2018
 


Miljövarudeklarationer
 
ECL Portal End User Terms and Conditions
VJHXC107_ECL Portal End User Terms and Conditions SE.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJHXC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/03 2013
 
ECL Portal Privacy Policy
VJHXA107_ECL Portal Privacy Policy SE.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJHXA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/03 2013
 
ECL Portal Professional Terms and Conditions
VJHXB107_ECL Portal Professional Terms and Conditions SE.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJHXB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/03 2013