Radiatortermostater

2-rörs RadiatorkoppelRadiatorkoppel 2-rörs


2-rörs Radiatorkoppel

Teknisk dataBest nrRSK-nr.Höjd
(mm)
Fabrikat

2-rörs RA-K-VB,
industripack (Multipel 30 alt 200 st)
Innehåll: Ventilhus, mellanrör
och vändbar underdel

013G6601 481 47 06300Korado
013G6602 481 47 07400Korado
013G6603 481 47 08500Korado
013G6604 481 47 09600Korado
013G6605 481 47 10900Korado
013G6606 481 48 41300Purmo Curant Lenhovda
013G6607 481 48 63400Purmo Curant
013G6608 481 48 58440Lenhovda
013G6609 481 48 46450Purmo Curant
013G6610 481 48 64500Purmo Curant Lenhovda
013G6611 481 48 59590Lenhovda
013G6612 481 48 50600Purmo Curant
013G6613 481 48 53740Lenhovda
013G6614 481 48 65900Purmo Curant
013G6615 481 48 42300Brugman
013G6616 481 48 45400Brugman
013G6617 481 48 48500Brugman
013G6618 481 48 51600Brugman
013G6619 481 48 62900Brugman
013G6620 481 48 83300Epecon
013G6621 481 48 84400Epecon
013G6622 481 48 85500Epecon
013G6623 481 48 86600Epecon
013G6624 481 48 87700Epecon
013G6625 481 48 88900Epecon

2-rörs RA-K-VB,
singelpack
Innehåll: Ventilhus, vändbar
underde, mellanrör, kopplingar
mot radiator (1/2

013G3223 481 77 90600Alla

2-rörs RA-K-VB/N,
industripack (Multipel 30 alt 200 st.)
Innehåll: Ventilhus, vinkelrör,
kompressionskoppling, mellanrör
och underdel

013G6626 481 48 30300Epecon
013G6627 481 48 31400Epecon
013G6628 481 48 29500Epecon
013G6629 481 48 32600Epecon
013G6630 481 48 33700Epecon
013G6631 481 48 34900Epecon
013G6632 481 47 92300Purmo Curant Lenhovda
013G6633 481 47 93400Purmo Curant
013G6634  440Lenhovda
013G6635 481 47 94450Purmo Curant
013G6636 481 47 95500Purmo Curant Lenhovda
013G6637  590Lenhovda
013G6638 481 47 96600Purmo Curant
013G6639  740Lenhovda
013G6640 481 47 97900Purmo Curant Lenhovda

2-rörs ventil M68-RA

192N3314 481 77 81  
192N3315 481 77 82  

Lösa delar för 2-rörs

013G3255 481 47 65  


Dokumentation

AMA-Texter
 
RA-K-VB Epecon
RA-K-VB Epecon.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: ERTUR107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/05 2006
 
RA-K-VB Komplett
RA-K-VB komplett.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERTUS107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/05 2006
 
RA-K-VB Lenhovda
RA-K-VB Lenhovda.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERTUT107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/05 2006
 
RA-K-VB Purmo
RA-K-VB Purmo.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: ERTUV107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/05 2006
 
RA-K-VB-N Epecon
RA-K-VB-N Epecon.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERTUX107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/06 2006
 
RA-K-VB-N Lenhovda
RA-K-VB-N Lenhovda.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERTUW107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/06 2006
 
RA-K-VB-N Purmo
RA-K-VB-N Purmo.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERTUU107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/05 2006
 


AV-material
 
Introduktion av radiatortermostater
SE_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VVTYH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/02 2007
 


Broschyr
 
Danfoss radiatorventiler och radiatortermostater
Broschyr_Radiatorterm och ventiler_VBIDY307_dec2015.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBIDY307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/12 2015
 


Datablad
 
Bottenkopplad ventil M68 RA
1_V2-40_RA-M68_2.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VDTUE107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/04 2001
 
Bottenkopplad ventil M68 RA
V2-41_RA-M68_1.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VDTUB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/04 2001
 
Bottenkopplad ventil M68 RA för 2-rörssystem
2_V2-40_RA-M68_2.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VDTUF107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/04 2001
 
Radiatorkoppel RA-K-VB Datablad
EDTUN307_Datablad_RA-K-VB_2016.11.21_.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: EDTUN307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 21/11 2016
 


Instruktion
 
Montage RA-K-VB
rak-vb_mont_09-2008.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VITUB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/10 2008
 
Montage RA-K-VB-N
Montageanvisning rak-vbn_mont_09-2008.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VITUC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/10 2008
 


Miljövarudeklarationer
 
M 68
M68_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VJTUL107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/10 2005
 
RA-K-VB
RA-K-VB_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VJTUJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/10 2005
 


RadiCal
 
Radical 2-rörssystem web.pdf
Radical 2-rörssystem web.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 08/10 2010
 


TillbehörInbyggda och separata givare Danfoss erbjuder ett komplett program av robust konstruerade givare och ventiler som passar nästintill samtliga typer av radiatorer/konvektorer, värmesystem och installationer.
Programmerbar regulatordel RA-PLUS är en radiatortermostat med inbyggd elektronik. Användaren kan välja mellan komfort- och sparfunktion. Sistnämnda sänker den önskade rumstemperaturen med 3°C.