AVTSjälvverkande p-regulator för temperaturreglering

I kombination med VG och VGF ventiler används regulatorn primärt vid tappvarmvattenproduktion. Regulatorn stänger vid stigande temperatur.

I kombination med ventiler VGS används AVT i ångapplikationer. Den stänger vid stigande temperatur.

I kombination med NC-ventilerna VGU och VGUF används regulatorn i kylapplikationer. Då öppnar regulatorn vid stigande temperatur.

AVT/VG(F) och AVT/VGS är typ-testade enligt normen EN 14597


AVT

Teknisk dataBest nrRSKTryckklass PN
(bar)
Min. inställningstemperatur
(°C)
Max. inställningstemperatur
(°C)
Kapillärrörslängd
(m)
Max. givartemperatur
(°C)

AVT

065-0596  25-1040590
065-0597  2520705120
065-0598  2540905140
065-0599  25601105160
065-0600  25-1040590
065-0601  2520705120
065-0602  2540905140
065-0603  25601105160

AVT (snabb)

065-0604  251045495
065-0605  2535704120
065-0606  25601004150
065-0607  25851254175


Dokumentation3 Funna Dokument: 1 av-material och 2 datablad


AV-material
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Litteraturnummer: VVKQA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 18/02 2008
 


Datablad
 
AVT / VGU
VDJKB207_AVTU.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VDJKB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/05 2011
 
AVT/VG (NO)
AVT-VG_VDJKA107.pdf (1,3 Mb), Litteraturnummer: VDLJA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/11 2006