Returtemperaturbegränsare FJVR ventilhusFJVR-ventilen används endast tillsammans med FJVR regulatordelen för begränsning av tilloppstemperatur. FJVR-ventilen monteras i returledningen från en radiator- eller golvvärmekrets. Ventil och givare är lägesoberoende så länge flödesriktningen iakttas.

Returtemperaturbegränsare FJVR ventilhus

Teknisk dataBest nrRSKTypUtförande

FJVR - Ventiler

003L1009 540 26 10FJVR 10Vinkel
003L1010 540 26 11FJVR 10Rak
003L1013 540 26 08FJVR 15Vinkel
003L1014 540 26 09FJVR 15Rak


Dokumentation1 Funna Dokument: 1 datablad


Datablad
 
Termostatisk returventil FJVR
VDTGO407_FJVR.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VDTGO407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/06 2013
 


Tillbehör003L1040 Reglerar automatiskt returtemperaturen från radiatorer,konvektorer, mindre golvvärmekretsar samt ventilationsanläggningar
003L1070 Reglerar automatiskt returtemperaturen från radiatorer,konvektorer, mindre golvvärmekretsar samt ventilationsanläggningar