Returtemperaturbegränsare FJVRReglerar automatiskt returtemperaturen från radiatorer,konvektorer, mindre golvvärmekretsar samt ventilationsanläggningar

Returtemperaturbegränsare FJVR

Teknisk dataBest nrRSKTypBenämningInställningsområde
(°C)

FJVR Regulatordel

003L1040 540 26 13FJVRRegulatordel10 - 50
003L1070 540 26 12FJVRRegulatordel10 - 80


Dokumentation2 Funna Dokument: 1 datablad och 1 instruktion


Datablad
 
Termostatisk returventil FJVR
VDTGO507 FJVR (Swedish).pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VDTGO507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/11 2018
 


Instruktion
 
Returbegränsningsventil FJVR
003L1421_S.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VITGR107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/01 2002
 


TillbehörReturtemperaturbegränsare FJVR ventilhus FJVR-ventilen används endast tillsammans med FJVR regulatordelen för begränsning av tilloppstemperatur. FJVR-ventilen monteras i returledningen från en radiator- eller golvvärmekrets. Ventil och givare är lägesoberoende så länge flödesriktningen iakttas.