Regulatordelar för icke Danfoss ventilerEtt program med givare i Danfoss kvalitet och utförande som passar radiatorventiler som inte är av Danfoss fabrikat.

Regulatordelar för icke Danfoss ventiler

Teknisk dataBest nrRSKTypBeskrivningMin. temp.
(°C)
Max. temp.
(°C)

För MMA ventiler

013G2760 481 84 87RA 2000-MFrost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for MMA valves821
013G2761 481 84 89RA 2000-MFrost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for MMA valves728

För TA ventiler

013G2770 481 84 88RA 2000-TFrost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for TA valves821


Dokumentation

AMA-Texter
 
RA 2760 M
RA 2760 M.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVGY107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/05 2006
 
RA 2761 M
RA 2761 M.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVGZ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/05 2006
 
RA 2770 T
RA 2770 T.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 


Broschyr
 
Danfoss radiatortermostater - Effektiv sänkning av din kunds energikostnader
VBJPB207_Sank energikostnader Danfoss rad.termostater_Prof-broschyr_Sep2014.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VBJPB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Samlingsbroschyr- Danfoss produkter - Installatör
VBFZH207 _CrossSelling-Samlingsbroschyr_07leaf016_Sep2014.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBFZH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde
Smart effektivisering varmesyst_VBGWG207.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VBGWG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/02 2015
 


Bruksanvisning
 
Förberedelser för vintern
SE_vinter.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VUJPG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2015
 
Smarta tips – radiator termostater
VUJPF107.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VUJPF107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2015
 


Datablad
 
Regulatordelar Servicetermostater RA 2000 M & T med M-28 anslutning
V2-22_RA2000_MoT.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDTBH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 10/01 2000
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
Problemfri injustering av radiatorer med Optimal 2
VIGWJ307_vagledning_optimal2.pdf (1,7 Mb), Litteraturnummer: VIGWJ307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/04 2017
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRODUKTLISTA_2018_Heating_Segment-Version_6_2018_05_lowres.pdf (6,5 Mb), Litteraturnummer: VPIOB407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/01 2018
 


Referensobjekt
 
Bostadsstiftelse bytte ut vaxtermostater för energibesparingar- Referensobjekt RA2760
VZJPB107_07leaf002_ Sep2014 .pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VZJPB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/10 2014
 


TillbehörTillbehör, Givare Tillbehör