Radiatortermostater

ServicetermostaterEtt program bestående av inbyggda och separata givare som passar Danfoss RAV- och RAVL-ventiler, gör det enkelt att uppgradera äldre radiatortermostater.

Servicetermostater

Teknisk dataBest nrRSKTypBeskrivningMin. temp.
(°C)
Max. temp.
(°C)

RA/V
regulatordelar

013G2960 481 90 52RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for older Danfoss RA/V 34 mm valves728
013G2961 481 90 71RA 2000Service set with RA/V sensor 013G2960 and gland seal 013U0070728
013G2962 481 90 53RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for older Danfoss RA/V 34 mm valves728
013G2963 481 90 72RA 2000Service set with RA/V sensor 013G2962 and gland seal 013U0070728

RA/VL
regulatordelar

013G2950 481 90 50RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for older Danfoss RA/VL 26 mm valves728
013G2951 481 90 69RA 2000Service set with RA/VL sensor 013G2950 and gland seal 013U0070728
013G2952 481 90 51RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for older Danfoss RA/VL 26 mm valves728
013G2953 481 90 70RA 2000Service set with RA/VL sensor 013G2952 and gland seal 013U0070728


Dokumentation

AMA-Texter
 
RA/V 2960
RA-V 2960.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHO107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/05 2006
 
RA/V 2962
RA-V 2962.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHP107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/05 2006
 
RA/VL 2950
RA-VL 2950.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHN107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/05 2006
 
RA/VL 2952
RA-VL 2952.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 


AV-material
 
Så här fungerar Danfoss radiatortermostater
operation_princip_se.swf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VVTTD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 09/04 2009
 


Broschyr
 
Danfoss radiatortermostater - Effektiv sänkning av din kunds energikostnader
VBJPB207_Sank energikostnader Danfoss rad.termostater_Prof-broschyr_Sep2014.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VBJPB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Samlingsbroschyr- Danfoss produkter - Installatör
VBFZH207 _CrossSelling-Samlingsbroschyr_07leaf016_Sep2014.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBFZH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde
Smart effektivisering varmesyst_VBGWG207.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VBGWG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/02 2015
 


Bruksanvisning
 
Förberedelser för vintern
SE_vinter.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VUJPG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2015
 
Smarta tips – radiator termostater
VUJPF107.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VUJPF107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2015
 


Datablad
 
Regulatordelar RA 2000 Servicetermostater
V2-20.A_RA2000_Serv.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDTBG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 10/01 2000
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
Problemfri injustering av radiatorer med Optimal 2
VIGWJ307_vagledning_optimal2.pdf (1,7 Mb), Litteraturnummer: VIGWJ307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/04 2017
 


Miljövarudeklarationer
 
RA2000 Termostater
RA2000_Termostat_MVD.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJTTN107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/10 2005
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRODUKTLISTA_2018_Heating_Segment-Version_6_2018_05_lowres.pdf (6,5 Mb), Litteraturnummer: VPIOB407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/01 2018
 


TillbehörTillbehör, Givare Tillbehör