Temperaturregulatorer

FJVTermostatisk returtemperaturbegränsare för automatisk reglering av returtemperaturen i fjärrvärmesystem. FJV säkrar att returtemperaturen har sjunkit till inställd nivå innan vattnet går tillbaka till produktionsanläggningen.

FJV

Teknisk dataBest nrRSKDN
(mm)
Max. Kv-värde
(m³/h)
AnslutningBeskrivning

FJV

003N2250 540 25 16151,9Inv. gängaOmråde 20-60°C
003N3250 540 25 24203,4Inv. gängaOmråde 20-60°C
003N4250 540 25 32255,5Inv. gängaOmråde 20-60°C
003N5117 540 25 17151,9Utv. gängaOmråde 20-60°C
003N5118 540 25 25203,4Utv. gängaOmråde 20-60°C
003N5119 540 25 26255,5Utv. gängaOmråde 20-60°C
003N5134 540 25 18150,63Utv. gängaOmråde 20-60°C


Dokumentation

AMA-Texter
 
FJV inv gänga
FJV invändig.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRJKN107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/06 2008
 
FJV utv gänga
FJV utvändig.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: VRJKO107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/06 2008
 


CE-dokument
 
FJV-.pdf
FJV-.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 20/08 2007
 


Datablad
 
FJV
VD54H407_FJV_High.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VD54H407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/04 2013
 
V3-15.pdf
V3-15.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 05/09 2006
 


Instruktion
 
FJV
VI54A25U_FJV.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VI54A25U, Språk: (5U) DK,GB,DE,SE,PL,RU, Utgivningsdatum: 31/03 2015
 


Svensk instruktion
 
FJV_vi54a580.pdf
FJV_vi54a580.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 05/09 2006