Rumsregulatorer
Produktområde

        /Självverkande regulatordel FED används i vattenburna 4-rörssystem, styr både värme- och kylkrets.<br/>FED-regulatorn har en justerbar neutralzon, som säkerställer att värme och kyla inte kan tillföras samtidigt.<br/>FED kan installares i värme- och kylssystem med kyltak, fan-coils och induktionsenheter.
Självverkande regulatordel FED används i vattenburna 4-rörssystem, styr både värme- och kylkrets.
FED-regulatorn har en justerbar neutralzon, som säkerställer att värme och kyla inte kan tillföras samtidigt.
FED kan installares i värme- och kylssystem med kyltak, fan-coils och induktionsenheter.
Sekvensstyrningsregulator, FED
        /Den självverkande regulatordelen FEK är avsedd för 2-rörs kylkretsar.<br/>Regulatordelen installeras i rum med överskottsvärme beroende på interna eller externa värmekällor. <br/>FEK kan användas för takkyla, fan-coils och induktionsenheter.
Den självverkande regulatordelen FEK är avsedd för 2-rörs kylkretsar.
Regulatordelen installeras i rum med överskottsvärme beroende på interna eller externa värmekällor.
FEK kan användas för takkyla, fan-coils och induktionsenheter.
Regulatordel för kyla, FEK
        /Tillsammans med Danfoss självverkande och elektroniska regulatorer är RA-C ventilerna en perfekt kombination för styrning av kyl- eller värmekretsar.<br/>RA-C ventilen har fyra förinställningar vilket säkerställer ett korrekt flöde.<br/>RA-C ventilen är tillverkad av avzinkningsfri mässing, avsedd för kylsystem. Ventilerna har utvändig gänga.
Tillsammans med Danfoss självverkande och elektroniska regulatorer är RA-C ventilerna en perfekt kombination för styrning av kyl- eller värmekretsar.
RA-C ventilen har fyra förinställningar vilket säkerställer ett korrekt flöde.
RA-C ventilen är tillverkad av avzinkningsfri mässing, avsedd för kylsystem. Ventilerna har utvändig gänga.
Kylventil, RA-C
        /Kylventil med omvänd funktion, NC.<br/>RA 2000 anslutning för aktuator.
Kylventil med omvänd funktion, NC.
RA 2000 anslutning för aktuator.
Kylventil, COV
        /Termomotor TWA används tillsammans med elektriska on/off regulatorer som ställdon för olika ventiltyper och golvvärmefördelare.Motorn är försedd med en visuell lägesindikator för att visa ventilens öppnings- eller stängningsläge.Termomotor TWA kan anslutas till golvvärmefördelare FHD, ventiltyperna RA, RAVL och RAV samt ventiler med anslutning M30x1,5.Motorerna finns för 24 V eller 230 V i utförande normalt stängd (NC) eller normalt öppen (NO) i strömlöst läge. För RA-ventilen finns även en motor i utförande NC/S (med ändlägeskontakt)
Termomotor TWA används tillsammans med elektriska on/off regulatorer som ställdon för olika ventiltyper och golvvärmefördelare.Motorn är försedd med en visuell lägesindikator för att visa ventilens öppnings- eller stängningsläge.Termomotor TWA kan anslutas till golvvärmefördelare FHD, ventiltyperna RA, RAVL och RAV samt ventiler med anslutning M30x1,5.Motorerna finns för 24 V eller 230 V i utförande normalt stängd (NC) eller normalt öppen (NO) i strömlöst läge. För RA-ventilen finns även en motor i utförande NC/S (med ändlägeskontakt)
Termomotor TWA
        /Den modulerande termomotorn ABNM används i direkt digitalstyrda (DDC) system med 0 - 10 V.<br/>ABNM är lämplig i både värme- och kylsystem
Den modulerande termomotorn ABNM används i direkt digitalstyrda (DDC) system med 0 - 10 V.
ABNM är lämplig i både värme- och kylsystem
Termomotor 0 - 10V, ABNM