Radiatortermostater
Produktområde

        /Termomotor TWA används tillsammans med elektriska on/off regulatorer som ställdon för olika ventiltyper och golvvärmefördelare.Motorn är försedd med en visuell lägesindikator för att visa ventilens öppnings- eller stängningsläge.Termomotor TWA kan anslutas till golvvärmefördelare FHD, ventiltyperna RA, RAVL och RAV samt ventiler med anslutning M30x1,5.Motorerna finns för 24 V eller 230 V i utförande normalt stängd (NC) eller normalt öppen (NO) i strömlöst läge. För RA-ventilen finns även en motor i utförande NC/S (med ändlägeskontakt)
Termomotor TWA används tillsammans med elektriska on/off regulatorer som ställdon för olika ventiltyper och golvvärmefördelare.Motorn är försedd med en visuell lägesindikator för att visa ventilens öppnings- eller stängningsläge.Termomotor TWA kan anslutas till golvvärmefördelare FHD, ventiltyperna RA, RAVL och RAV samt ventiler med anslutning M30x1,5.Motorerna finns för 24 V eller 230 V i utförande normalt stängd (NC) eller normalt öppen (NO) i strömlöst läge. För RA-ventilen finns även en motor i utförande NC/S (med ändlägeskontakt)
Termomotor TWA
        /Den modulerande termomotorn ABNM används i direkt digitalstyrda (DDC) system med 0 - 10 V.<br/>ABNM är lämplig i både värme- och kylsystem
Den modulerande termomotorn ABNM används i direkt digitalstyrda (DDC) system med 0 - 10 V.
ABNM är lämplig i både värme- och kylsystem
Termomotor 0 - 10V, ABNM