Radiatortermostater
Produktområde

        /RA-N och RA-U ventiler med förinställning används i 2-rörs vattenburna värmesystem för att säkerställa bästa fördelning av flödet.<br/>Förinställning gör det möjligt att göra exakta inställningar av beräknat flöde. Förinställningen kräver inga verktyg.<br/>På RA-U är inställningen låst. En nyckel finns som tillbehör.
RA-N och RA-U ventiler med förinställning används i 2-rörs vattenburna värmesystem för att säkerställa bästa fördelning av flödet.
Förinställning gör det möjligt att göra exakta inställningar av beräknat flöde. Förinställningen kräver inga verktyg.
På RA-U är inställningen låst. En nyckel finns som tillbehör.
Ventiler med förinställning
        /RA-G ventiler för 1-rörssystem och 2-rörs-system med självcirkulation<br/>
RA-G ventiler för 1-rörssystem och 2-rörs-system med självcirkulation
Ventiler utan förinställning
        /FJVR-ventilen används endast tillsammans med FJVR regulatordelen för begränsning av tilloppstemperatur. FJVR-ventilen monteras i returledningen från en radiator- eller golvvärmekrets. Ventil och givare är lägesoberoende så länge flödesriktningen iakttas.
FJVR-ventilen används endast tillsammans med FJVR regulatordelen för begränsning av tilloppstemperatur. FJVR-ventilen monteras i returledningen från en radiator- eller golvvärmekrets. Ventil och givare är lägesoberoende så länge flödesriktningen iakttas.
Returtemperaturbegränsare FJVR ventilhus