Rumsregulatorer

013G5458FEV-Z

013G5458

Teknisk dataBest nr 013G5458 
Typ FEV-Z 
Beskrivning För AB-QM, inbyggd givare 
Temperaturområde 17 - 27  °C
Kapillärrörslängd 8  m