003N4182AVTA

003N4182

Teknisk dataBest nr 003N4182 
RSK 540 21 85 
Typ AVTA 25B 
Anslutning Rp 1" 
Kv-värde 5.5 
Kapillärrör, längd 2  
Material Mässing