003N4162AVTA

003N4162

Teknisk dataBest nr 003N4162 
RSK 540 21 36 
Typ AVTA 25B 
Anslutning Rp 1" 
Kv-värde 5.5 
Kapillärrör, längd 2  
Material Mässing