003N4132AVTA

003N4132

Teknisk dataBest nr 003N4132 
RSK 540 20 86 
Typ AVTA 25B 
Anslutning Rp 1" 
Kv-värde 5.5 
Kapillärrör, längd 2  
Material Mässing