003N3182AVTA

003N3182

Teknisk dataBest nr 003N3182 
RSK 540 21 77 
Typ AVTA 20B 
Anslutning Rp 3/4 " 
Kv-värde 3.4 
Kapillärrör, längd 2  
Material Mässing