003N3162AVTA

003N3162

Teknisk dataBest nr 003N3162 
RSK 540 21 28 
Typ AVTA 20B 
Anslutning Rp 3/4 " 
Kv-värde 3.4 
Kapillärrör, längd 2  
Material Mässing