003N2182AVTA

003N2182

Teknisk dataBest nr 003N2182 
RSK 540 21 69 
Typ AVTA 15B 
Anslutning Rp 1/2 " 
Kv-värde 1.9 
Kapillärrör, längd 2  
Material Mässing