003N0047AVTA

003N0047

Teknisk dataBest nr 003N0047 
RSK 540 22 43 
Typ AVTA 25B 
Anslutning Rp 1" 
Kv-värde 5.5 
Kapillärrör, längd 2  
Material Mässing