003N0046AVTA

003N0046

Teknisk dataBest nr 003N0046 
RSK 540 22 35 
Typ AVTA 20B 
Anslutning Rp 3/4 " 
Kv-värde 3.4 
Kapillärrör, längd 2  
Material Mässing