003N0045AVTA

003N0045

Teknisk dataBest nr 003N0045 
RSK 540 22 19 
Typ AVTA 15B 
Anslutning Rp 1/2 " 
Kv-värde 1.9 
Kapillärrör, längd 2  
Material Mässing