003N0042AVTA

003N0042

Teknisk dataBest nr 003N0042 
RSK 540 22 01 
Typ AVTA 15B 
Anslutning Rp 1/2" 
Kv-värde 1.9 
Kapillärrör, längd 2